Indexen Stadsarchief Amsterdam

Zoeken in de indexen van Stadsarchief Amsterdam. 
Als je in een index op achternaam zoekt, kun je nadat je op toon resultaat hebt geklikt, de link in de adresbalk aanpassen, waardoor alle indexen worden doorzocht. Voorbeeld: In de adresbalk in de link het getal achter x= wijzigen in een 0 en dan op enter drukken. https://archief.amsterdam/indexen/bevolkingsregisters_1853-1863/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=jan&a1=jansen&x=37&z=a  wordt dan https://archief.amsterdam/indexen/bevolkingsregisters_1853-1863/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=jan&a1=jansen&x=0&z=a 
Dit werkt het best met niet al te veel zoekresultaten.

Zie als voorbeeld het filmpje hieronder.