Kampen Notarieel

Zoeken op Kampen – Notarieel. 
Met Google geavanceerd gemaakt, alleen krijg je teveel resultaten van de namenindex, dus dit woord uit de zoekopdracht halen door gebruik te maken van het min-teken en dit dus voor het woord namenindex te zetten.
De zoekopdracht voor Google wordt dan bv.:jan jansen” -namenindex site:http://www.kampennotarieel.nl/  (De blauwe tekst kopiëren en in de adresbalk van de browser met rechts klikken en dan op plakken en zoeken klikken, door de naam te veranderen en nogmaals op enter te drukken wijzigt de zoekopdracht )
Houd op deze site er rekening mee dat een groot gedeelte aan namen ook ingevuld is als: achternaam, voornaam, dus de zoekopdracht wordt dan jansen,  jan” -namenindex site:http://www.kampennotarieel.nl/