Nieuw toegevoegd 21-01-2019

Links naar de indexen Historisch Archief Midden-Groningen

Link naar index Muntendam Mannen 1811

Link naar genealogische en historische pagina Winschoten

Links naar de transcripties per plaats van de website Ledematen provincie Groningen

Links naar de afbeeldingen van lidmatenregisters op VPND van de transcripties Ledematen provincie Groningen

Links naar downloadbare bestanden Zwartsluis

Archief Enschede bevolkingsregister en burgerlijke stand

Archief Hengelo gezinsbladen en burgerlijke stand

Giethoorn gezinsreconstructies

De update is op 20 januari om 20:45 al uitgevoerd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *