Nieuw toegevoegd 10-02-2019

  • Links naar de districtsklappers huwelijken Zuid-Holland
  • Links naar de indexen Stadsarchief Amsterdam
  • Link naar de inventaris van de Burgerlijke Stand Stadsarchief Amsterdam

Let op ! Er staan enkele dingen niet goed tussen de districtsklappers, heb al contact opgenomen met Gahetna.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *